Inschrijving

Inschrijvingsmogelijkheden

Online

U kan online inschrijven door hieronder op de knop "online inschrijven" te klikken. Hierdoor komt u terecht op de pagina met onze inschrijvingsmodule die volledig ingevuld moet worden.
Gelieve binnen de 7 dagen na het invullen van dit formulier ook het correcte bedrag over te maken op onze bankrekening (hieronder terug te vinden) of tijdens de eerstvolgende Chiro-activiteit aan één van onze leiders/leidsters te bezorgen (in een gesloten enveloppe).

Schriftelijk

Indien u wenst in te schrijven via de schriftelijke procedure, klikt u op de knop "inschrijven op papier". U zal doorverwezen worden naar een pagina waarop twee bestanden te vinden zijn, het inschrijvingsformulier en de medische fiche. Deze moet men volledig invullen en kan men erna afgeven aan één van onze leiders/leidsters tijdens de eerstvolgende Chiro-activiteit, samen met het inschrijvingsgeld in een gesloten enveloppe (indien u verkiest om contant te betalen i.p.v. overschrijving).

Online


U kunt online het inschrijvingsformulier en de medische fiche invullen aan de hand van ons eigen inschrijvingsmodule. Klik hieronder om online in te schrijven!

Online inschrijven

Schriftelijk


Wenst u toch om dit inschrijvingsformulier en de medische fiche op papier in te vullen, dan kan dit! Klik hieronder om doorverwezen te worden naar de benodigde bestanden!

Inschrijven op papier


Lidgeld

Nieuw systeem

Tot en met vorige jaren hanteerden we een systeem waarbij we in het eerste semester €25 lidgeld vroegen, gevolgd door €10 elk semester voor de vieruurtjes. Dit kwam neer op een jaarlijkse som van €45 voor elk lid maar dit werd maar al te vaak als een last ervaren door de ouders en de leiding.

Wij hebben besloten dit systeem af te schaffen en in één keer het globale bedrag (€45) te vragen voor een geheel werkjaar. Zo moeten wij als leidingsploeg niet langer constant nagaan wie al dan niet betaald heeft voor de vieruurtjes en hoeven de ouders niet elk semester €10 mee te geven met hun kinderen. De korting voor het tweede kind en de kinderen die volgen blijft behouden, dit wordt nu €40.

Concreet komt dit neer op volgende bedragen:
→ 1e kind = €45
→ vanaf het 2e kind = €40

Waar voor mijn geld?

Van de €45 lidgeld gaat €20 naar de ongevalsverzekering, €20 naar vieruurtjes en €5 naar materiaal dat aangekocht wordt voor activiteiten.

Mutualiteit

Enkel ziektekassen betalen een deel van het inschrijvingsgeld voor jeugdbewegingen terug. Hieromtrent zal in de loop van oktober een e-mail verzonden worden naar alle ingeschreven leden.

Prijs

Hieronder een tabel met de berekening voor het lidgeld:

Aantal kinderen Bedrag
1 kind €45
2 kinderen €85
3 kinderen €125
4 kinderen €165
5 kinderen €205
6 kinderen €245

Rekeningsnummer

Op zoek naar ons rekeningnummer?

IBAN: BE66 8508 3292 4143
BIC: SPAA BE 22